საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს შრომის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს შრომის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 6537-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 22/06/2012
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 04/07/2012
Registration code 270000000.04.001.016053
  • Word
6537-Iს
22/06/2012
Website, 04/07/2012
270000000.04.001.016053
საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს შრომის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found