საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს შრომის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს შრომის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 6537-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 22/06/2012
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 04/07/2012
Registration code 270000000.04.001.016053
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.