საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 6494-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 19/06/2012
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 02/07/2012
Registration code 040200140.05.001.016831
  • Word
6494-Iს
19/06/2012
Website, 02/07/2012
040200140.05.001.016831
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found