საქართველოს ზოგიერთ ორგანულ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ზოგიერთ ორგანულ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 6551-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 22/06/2012
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 29/06/2012
Activating Date 01/07/2012
Registration code 220010000.04.001.016052
  • Word
6551-Iს
22/06/2012
Website, 29/06/2012
220010000.04.001.016052
საქართველოს ზოგიერთ ორგანულ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found