საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number №6571-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 28/06/2012
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 28/06/2012
Registration code 010190020.04.001.016051
  • Word
№6571-რს
28/06/2012
Website, 28/06/2012
010190020.04.001.016051
საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found