პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 6541-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 22/06/2012
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 26/06/2012
Registration code 240110000.05.001.016826
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.