საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 6439-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 12/06/2012
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 22/06/2012
Registration code 210020120.05.001.016811
  • Word
6439-რს
12/06/2012
Website, 22/06/2012
210020120.05.001.016811
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found