საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 6395-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 05/06/2012
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 19/06/2012
Registration code 240140000.05.001.016800
  • Word
6395-Iს
05/06/2012
Website, 19/06/2012
240140000.05.001.016800
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found