საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 6392-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 05/06/2012
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 19/06/2012
Registration code 090000000.05.001.016797
  • Word
6392-Iს
05/06/2012
Website, 19/06/2012
090000000.05.001.016797
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found