საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 6317-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 25/05/2012
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 19/06/2012
Registration code 010120000.05.001.016799
  • Word
6317-Iს
25/05/2012
Website, 19/06/2012
010120000.05.001.016799
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found