„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 6325-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 25/05/2012
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 12/06/2012
Registration code 010100000.05.001.016787
  • Word
6325-Iს
25/05/2012
Website, 12/06/2012
010100000.05.001.016787
„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.