საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

  • Word
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
Document number 91
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 24/12/1999
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing LHG, 52(59), 31/12/1999
Registration code 000000000.00(0).000.000000
  • Word
91
24/12/1999
LHG, 52(59), 31/12/1999
000000000.00(0).000.000000
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.