საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 6256-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 22/05/2012
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 06/06/2012
Registration code 450140000.05.001.016758
  • Word
6256-Iს
22/05/2012
Website, 06/06/2012
450140000.05.001.016758
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.