საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

  • Word
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
Document number 63
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 09/12/1999
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing LHG, 47(54), 09/12/1999
Registration code 210020000.05.001.000707
  • Word
63
09/12/1999
LHG, 47(54), 09/12/1999
210020000.05.001.000707
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.