საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

  • Word
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
Document number 61
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 09/12/1999
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing LHG, 47(54), 09/12/1999
Registration code 210020000.05.01.000706
  • Word
61
09/12/1999
LHG, 47(54), 09/12/1999
210020000.05.01.000706
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.