„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31დეკემბრის №996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31დეკემბრის №996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 180
Document issuer Minister of Finance of Georgia
Date of issuing 29/05/2012
Document type Order of Minister of Georgia
Source and date of publishing Website, 30/05/2012
Registration code 200090000.22.033.016370
  • Word
180
29/05/2012
Website, 30/05/2012
200090000.22.033.016370
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31დეკემბრის №996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Minister of Finance of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.