„საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციურ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციურ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 6240-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 22/05/2012
Document type Constitution of Georgia, Constitutional Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 29/05/2012
Registration code 010010000.01.001.016008
  • Word
6240-Iს
22/05/2012
Website, 29/05/2012
010010000.01.001.016008
„საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციურ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.