საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 6239-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 22/05/2012
Document type Constitution of Georgia, Constitutional Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 29/05/2012
Registration code 010010000.01.001.016007
  • Word
6239-Iს
22/05/2012
Website, 29/05/2012
010010000.01.001.016007
საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found