„სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 6214-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 15/05/2012
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 29/05/2012
Registration code 210020100.05.001.016743
  • Word
6214-რს
15/05/2012
Website, 29/05/2012
210020100.05.001.016743
„სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found