„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 6116-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 08/05/2012
Document type Organic Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 29/05/2012
Registration code 010290000.04.001.016041
  • Word
6116-Iს
08/05/2012
Website, 29/05/2012
010290000.04.001.016041
„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found