საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 6145-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 08/05/2012
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 17/05/2012
Registration code 060000000.05.001.016706
  • Word
6145-Iს
08/05/2012
Website, 17/05/2012
060000000.05.001.016706
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found