საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

  • Word
საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
Document number 1/1/468
Document issuer საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Date of issuing 11/04/2012
Document type Decision of the Constitutional Court
Source and date of publishing Website, 25/04/2012
Registration code 000000000.00.000.016006
  • Word
1/1/468
11/04/2012
Website, 25/04/2012
000000000.00.000.016006
საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.