„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31დეკემბრის №996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31დეკემბრის №996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 121
Document issuer Minister of Finance of Georgia
Date of issuing 18/04/2012
Document type Order of Minister of Georgia
Source and date of publishing Website, 25/04/2012
Registration code 200090000.22.033.016350
  • Word
121
18/04/2012
Website, 25/04/2012
200090000.22.033.016350
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31დეკემბრის №996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
Minister of Finance of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.