„საინფორმაციო ტექნოლოგიური ზონების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„საინფორმაციო ტექნოლოგიური ზონების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 5969-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 27/03/2012
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 12/04/2012
Registration code 300010000.05.001.016671
  • Word
5969-Iს
27/03/2012
Website, 12/04/2012
300010000.05.001.016671
„საინფორმაციო ტექნოლოგიური ზონების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found