საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 5964-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 27/03/2012
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 12/04/2012
Registration code 040000000.05.001.016666
  • Word
5964-Iს
27/03/2012
Website, 12/04/2012
040000000.05.001.016666
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found