„სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 5927-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 27/03/2012
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 03/04/2012
Registration code 210020100.05.001.016642
  • Word
5927-Iს
27/03/2012
Website, 03/04/2012
210020100.05.001.016642
„სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found