საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 5916-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 20/03/2012
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 30/03/2012
Registration code 360000000.05.001.016640
  • Word
5916-რს
20/03/2012
Website, 30/03/2012
360000000.05.001.016640
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.