საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 5791-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 13/03/2012
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 23/03/2012
Registration code 200000000.05.001.016626
  • Word
5791-Iს
13/03/2012
Website, 23/03/2012
200000000.05.001.016626
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found