საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 5910-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 16/03/2012
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 19/03/2012
Registration code 200000000.05.001.016623
5910-Iს
16/03/2012
Website, 19/03/2012
200000000.05.001.016623
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found