საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 5747-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 02/03/2012
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 15/03/2012
Registration code 020000000.05.001.016617
  • Word
5747-Iს
02/03/2012
Website, 15/03/2012
020000000.05.001.016617
საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found