„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 30 იანვარის №35 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 30 იანვარის №35 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 56
Document issuer Minister of Finance of Georgia
Date of issuing 21/02/2012
Document type Order of Minister of Georgia
Source and date of publishing Website, 21/02/2012
Registration code 200090000.22.033.016326
  • Word
56
21/02/2012
Website, 21/02/2012
200090000.22.033.016326
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 30 იანვარის №35 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
Minister of Finance of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.