„მოსწავლის პირადი საქმის ფორმის და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში მოსწავლის პირადი საქმის წარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 6 იანვრის №06/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„მოსწავლის პირადი საქმის ფორმის და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში მოსწავლის პირადი საქმის წარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 6 იანვრის №06/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 47/ნ
Document issuer Minister of Education and Science of Georgia
Date of issuing 16/02/2012
Document type Order of Minister of Georgia
Source and date of publishing Website, 22/02/2012
Expiration Date 27/08/2013
Registration code 430210000.22.022.016313
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.