საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 5668-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 28/12/2011
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 16/01/2012
Registration code 040000000.05.001.016607
  • Word
5668-რს
28/12/2011
Website, 16/01/2012
040000000.05.001.016607
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found