„სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 5652-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 27/12/2011
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 12/01/2012
Registration code 210020100.05.001.016602
  • Word
5652-რს
27/12/2011
Website, 12/01/2012
210020100.05.001.016602
„სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found