მოსწავლის პირადი საქმის ფორმის და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში მოსწავლის პირადი საქმის წარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე

მოსწავლის პირადი საქმის ფორმის და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში მოსწავლის პირადი საქმის წარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე
Document number 06/ნ
Document issuer Minister of Education and Science of Georgia
Date of issuing 06/01/2012
Document type Order of Minister of Georgia
Source and date of publishing Website, 09/01/2012
Expiration Date 27/08/2013
Registration code 430210000.22.022.016272
Consolidated publications
06/ნ
06/01/2012
Website, 09/01/2012
430210000.22.022.016272
მოსწავლის პირადი საქმის ფორმის და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში მოსწავლის პირადი საქმის წარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე
Minister of Education and Science of Georgia
You are viewing an initial version of the document.
Viewing of a consolidated version of the document is paid. Please, log in to the system and, if necessary, buy the right to view. Please, get registered or if you are already registered, please, log in to the system
Document has some visual gaps

Initial version (09/01/2012 - 16/02/2012)

Consolidated version not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.