საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 5667-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 28/12/2011
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 30/12/2011
Activating Date 01/01/2012
Registration code 060000000.05.001.016583
  • Word
5667-რს
28/12/2011
Website, 30/12/2011
060000000.05.001.016583
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found