„სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 5548-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 20/12/2011
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 30/12/2011
Registration code 210020100.05.001.016573
  • Word
5548-რს
20/12/2011
Website, 30/12/2011
210020100.05.001.016573
„სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found