„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ”

  • Word
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ”
Document number 632
Document issuer Minister of Finance of Georgia
Date of issuing 28/12/2011
Document type Order of Minister of Georgia
Source and date of publishing Website, 111228026, 29/12/2011
Registration code 200090000.22.033.016286
  • Word
632
28/12/2011
Website, 111228026, 29/12/2011
200090000.22.033.016286
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ”
Minister of Finance of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.