საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 5371-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 06/12/2011
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 111220010, 20/12/2011
Activating Date 18/03/2012
Registration code 010110000.05.001.016514
  • Word
5371-IIს
06/12/2011
Website, 111220010, 20/12/2011
010110000.05.001.016514
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
Document has some visual gaps
English translation of this document not found