საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 5293-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 24/11/2011
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 111208012, 08/12/2011
Registration code 360060000.05.001.016496
  • Word
5293-IIს
24/11/2011
Website, 111208012, 08/12/2011
360060000.05.001.016496
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.