„სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 5350-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 25/11/2011
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 111206012, 06/12/2011
Registration code 210020100.05.001.016494
  • Word
5350-IIს
25/11/2011
Website, 111206012, 06/12/2011
210020100.05.001.016494
„სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found