საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 5201-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 08/11/2011
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 111114040, 14/11/2011
Registration code 140120000.05.001.016462
  • Word
5201-IIს
08/11/2011
Website, 111114040, 14/11/2011
140120000.05.001.016462
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found