საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 5169-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 28/10/2011
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 111111014, 11/11/2011
Registration code 200000000.05.001.016460
  • Word
5169-IIს
28/10/2011
Website, 111111014, 11/11/2011
200000000.05.001.016460
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found