„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 5129-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 13/10/2011
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 111027013, 27/10/2011
Registration code 010320050.05.001.016443
  • Word
5129-IIს
13/10/2011
Website, 111027013, 27/10/2011
010320050.05.001.016443
„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.