საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 5063-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 11/10/2011
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 111021001, 21/10/2011
Registration code 040110030.05.001.016437
  • Word
5063-IIს
11/10/2011
Website, 111021001, 21/10/2011
040110030.05.001.016437
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found