„საქართველოს კონსტიტუციაში დამატების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციურ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„საქართველოს კონსტიტუციაში დამატების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციურ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 4985-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 01/07/2011
Document type Constitution of Georgia, Constitutional Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 110714025, 14/07/2011
Registration code 010010000.01.001.016003
  • Word
4985-რს
01/07/2011
Website, 110714025, 14/07/2011
010010000.01.001.016003
„საქართველოს კონსტიტუციაში დამატების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციურ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found