„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 390
Document issuer Minister of Finance of Georgia
Date of issuing 11/07/2011
Document type Order of Minister of Georgia
Source and date of publishing Website, 110711027, 13/07/2011
Registration code 200090000.22.033.016216
  • Word
390
11/07/2011
Website, 110711027, 13/07/2011
200090000.22.033.016216
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
Minister of Finance of Georgia
Document has some visual gaps
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.