"სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
"სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 4719-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 31/05/2011
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 110603008, 03/06/2011
Registration code 210020100.05.001.016339
  • Word
4719-Iს
31/05/2011
Website, 110603008, 03/06/2011
210020100.05.001.016339
"სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found