"საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
"საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 4675-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 17/05/2011
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing LHG, 12, 14/07/2008
Registration code 010320050.05.001.016335
  • Word
4675-Iს
17/05/2011
LHG, 12, 14/07/2008
010320050.05.001.016335
"საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.