"ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
"ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 4681-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 17/05/2011
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 110601013, 01/06/2011
Registration code 300310000.05.001.016323
  • Word
4681-Iს
17/05/2011
Website, 110601013, 01/06/2011
300310000.05.001.016323
"ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found