„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

  • Word
„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
Document number 3314
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 13/02/2004
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing LHG, 6, 09/03/2004
Registration code 010.320.050.05.001.001.446
  • Word
3314
13/02/2004
LHG, 6, 09/03/2004
010.320.050.05.001.001.446
„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.